INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES 2018/2019wnioski o ustalenie prawa do:

 

- zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,

 

- specjalnego zasiłku opiekuńczego, 

 

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 

- świadczenia wychowawczego,

 

- świadczenia "dobry start"

 

 

na okres 2018/2019 będzie można składać:

 

- drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 r.

 

- osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych

 

(ul. Rynek 9, pokój 102) - od 1 sierpnia 2018 r.

 

 

Druki wniosków do pobrania tutaj.