A- A A+

Ogłoszenie o konkursie

 

na logo Interdyscyplinarnego Zespołu

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Żorach

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach ogłasza konkurs na opracowanie logo Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Żorach *.

Konkurs skierowany jest do uczniów żorskich szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu dla Zespołu, który będzie wykorzystany do celów identyfikacyjnych, korespondencyjnych, informacyjnych i promocyjnych. Preferowane będą prace wykonane z wykorzystaniem technik komputerowych. Szczegóły konkursu w Regulaminie.

Prace należy składać osobiście lub za pośrednictwem pedagogów szkolnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.10.2018r. w siedzibie Zespołu: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Żorach, ul. Boryńska 13, w godzinach 7.30-15.30.

Za najlepsze prace przewidziano atrakcyjne nagrody indywidualne oraz niespodziankę dla całej klasy zwycięzcy konkursu.

 

REGULAMIN [PDF]

WYMAGANE OŚWIADCZENIE [PDF]

 

               

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach

                                   mgr Weronika Cębrzyna

 

*Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Żorach zajmuje się diagnozowaniem problemu przemocy w rodzinie, podejmowaniem działań mających na celu przerwanie przemocy i ograniczenie jej skutków, a także szeroką działalnością profilaktyczną realizowaną poprzez edukację, informowanie, organizowanie kampanii społecznych i szkoleń. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: pomocy społecznej, Policji, prokuratury, GKRPA, organizacji pozarządowych, oświaty, służby zdrowia.