Prace plastyczne konkursu na logo Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
 w Rodzinie  oceniała komisja w składzie:

 

·         Weronika Cębrzyna- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

·         Krzysztof Nieszporek wz. Tomasz Chromik- Komenda Miejska Policji w Żorach

·         Aleksandra Wiśniewska- Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

·         Robert Przybyła – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Bożena Dąbrowska wz. Paulina Sobolewska- Wydział Edukacji Urzędu Miasta Żory

 

Na konkurs wpłynęły prace wykonane przez 13 uczniów w tym warunki regulaminu spełniało 9.

 

Zwycięzcy konkursu:

 

·        Paulina Zasadzińska – klasa 4 TB, ZSB-I

·        Hanna Gruszka – klasa 1 TB, ZSB-I

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich nauczycielom. Gratulujemy zwycięzcom.