OGŁOSZENIE

 

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 
 

Osoby niepełnosprawne, które chciałyby skorzystać z pomocy osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 21.10.2019 r. do godz. 1500

w Ośrodku Interwencji Kryzysowej MOPS Żory ul. Boryńska 13

tel. 32 4357840 (całodobowo).

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.

Program zapewnia usługę asystenta, mającą na celu pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Limit godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. Wskazane jest, aby uczestnik programu posiadał osobę, która będzie świadczyć usługi asystenta. Zaznaczyć należy, że nie może to być opieka świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem programu. Osoba niepełnosprawna za usługi asystenta nie będzie ponosić odpłatności.

W związku z koniecznością złożenia wniosku o przyznanie środków finansowych na realizację programu dla Gminy Miejskiej Żory, prosimy o dokonywanie zgłoszeń.