Cel projektu:

 

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji / kompetencji kluczowych u 2800 os. pracujących w wieku 25 lat i więcej, zamieszkałych w woj. śląskim, poprzez udział w indywidualnie dobranych egzaminach certyfikujących lub certyfikowanych szkol. z j. obcego lub TIK potwierdzone certyfikatem zewnętrznym.

 

Grupa docelowa

 

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają warunki:

 

  • zamieszkują obszar województwa śląskiego
  • pracujące na podst. umowy o pracę, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z KC stosuje się przepisy dot. zlecenia / umowy o dzieło,
  • w wieku od 25 roku życia
  • uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach,

W ramach Projektu zapewniamy:

 

Każdy z uczestników Projektu otrzyma BEZPŁATNE wsparcie o charakterze edukacyjnym w postaci:

 

Kursu języka obcego (do wyboru angielski, niemiecki, francuski)

Kursu komputerowego, Egzaminu językowego, Egzaminu komputerowego

 

Do pobrania:

Ulotka projektu

Więcej szczegółów:

Strona projektu.