Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

 

W związku z przystąpieniem do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, który finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w naszej Gminie trwa nabór osób chętnych do korzystania ze wsparcia świadczonego przez asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej. Wsparcie to kierowane jest do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym bądź znacznym i ma na celu pomoc w codziennych czynnościach oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenta mogą być świadczone przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 22, a na jednego uczestnika programu może przypadać nie więcej niż 30 godzin w miesiącu. Obecna edycja programu będzie trwała w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 roku. Uczestnik korzystający ze wsparcia nie będzie ponosić odpłatności za udział w Programie, Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 Usługi te mogą polegać na pomocy osobie niepełnosprawnej w wyjściu, powrocie, dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsce, np. dom, praca, placówki oświatowe, szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itp. Może być to pomoc w zrobieniu zakupów, załatwieniu spraw urzędowych, korzystanie z dóbr kultury takich jak muzeum, teatr, kino, itp.

Zgłoszenia osób chętnych do korzystania z tej formy wsparcia należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żorach, który mieści się przy ulicy Księcia Przemysława 2. Zgłoszenie to odbywa się poprzez złożenie Karty zgłoszenia do programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, którą można pobrać osobiście w Ośrodku, bądź też wydrukować ze strony internetowej: https://mopszory.bip.net.pl/?c=2531. Kartę można dostarczyć także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W celu realizacji Programu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje także osoby do świadczenia tychże usług w formie umowy zlecenia. Kandydaci winni posiadać dyplom asystenta osoby niepełnosprawnej, lub mieć wykształcenie co najmniej średnie oraz roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku pod numerem telefonu 32 43 42 412 wewn. 14 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–13:00.