TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA
DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH,

 

ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ŚWIADCZENIA DOBRY START NA NOWY OKRES

 

 Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do: świadczenia Dobry Start (300+), świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na okres 2020/2021 można składać już od 1 lipca 2020 r. w formie elektronicznej (wyłącznie), tj. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP i portalu informacyjno-usługowego Emp@tia. Wnioski o świadczenie Dobry Start można będzie złożyć również za pośrednictwem stron internetowych: banków krajowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (świadczących usługi składania wniosków drogą elektroniczną) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Natomiast od 1 sierpnia 2020 r. wnioski o powyższe świadczenia można będzie złożyć w tradycyjnej formie (papierowej).

 ===============

 

 

Z uwagi na fakt, iż na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii, trosce o zapewnienie bezpieczeństwa klientów, jak również pracowników, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach ograniczył do niezbędnego minimum wizyty klientów w Ośrodku. W związku z powyższym zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości złożenia wniosków: 

 

- drogą pocztową na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach: Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Rynek 9, 44-240 Żory,

 

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. za pomocą systemu teleinformatycznego ePUAP, Emp@tia, banków krajowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (świadczących usługi składania wniosków drogą elektroniczną),

 

- poprzez złożenie w skrzynce podawczej, zlokalizowanej przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Żory od strony parkingu (z dopiskiem „do Działu Świadczeń Rodzinnych”).

 

 

 

Wnioski można również złożyć osobiście w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach przy ul. Rynek 9. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się – pod numerem tel. 32 43 48 183.

 

 

 

Jednocześnie przypominamy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny na okres świadczeniowy 2021/2022 będzie można składać od 1 lutego 2021 w formie elektronicznej, natomiast od 1 kwietnia 2021 w formie papierowej. Przypominamy, że aktualnie trwający okres, dotyczący świadczenia wychowawczego (500+), kończy się 31.05.2021 roku.

 

Formularze wniosków i oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa
do świadczeń można pobrać na stronie
www.mops.zory.bip.net.pl, w zakładce Dział Świadczeń Rodzinnych /Formularze do pobrania.