Zaproszenie

Z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej –Dział Profilaktyki
i Opieki nad Dzieckiem w Żorach

serdecznie zaprasza dzieci z rodzin zastępczych z terenu Żor do udziału

w konkursie plastycznym

„Moje wakacyjne marzenie”.

 

 

Konkurs będzie rozstrzygany w 4 kategoriach wiekowych. Technika prac dowolna. Każdy uczestnik może zaprezentować jedną pracę. Podpisane prace (imię, nazwisko, wiek dziecka oraz klasa) prosimy o dostarczenie do dnia 19.06.2015r do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach pok. Nr 3 lub 4.

Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 03.07.2015r o godz. 14.00
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach os. Pawlikowskiego PU-13.
Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie zorganizowana wystawa wszystkich prac.