Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach informuje, że przystąpił do realizacji  Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej skierowanego do seniorów w związku z panującą pandemią „Wspieraj Seniora”.

 

Program skierowany jest do osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. W ramach Programu wsparcie udzielane jest w formie robienia zakupów artykułów pierwszej potrzeby, tj. takich jak: artykuły spożywcze, środki higieniczne oraz leki.

 

Seniorzy chcący skorzystać z ww. wsparcia powinni:

 

  Krok 1.

 Zadzwonić na infolinię 22 505 11 11

 ·         Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu

 ·         Infolinia działa codziennie w godzinach 08.00 – 21.00

 ·         Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże Twoją prośbę o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej

 

 Krok 2.

 

·         Pracownik MOPS, skontaktuje się z Tobą telefoniczne. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjedzie oraz datę. Przygotuj listę zakupów podstawowych (artykuły spożywcze, środki higieny, leki)

 

 Krok 3.

 

·         Przychodzi do Ciebie osoba, którą MOPS w Żorach wyznaczył do pomocy – podaje swoje imię i nazwisko. W celu zrobienia zakupów przekażesz jej listę zakupów oraz pieniądze – otrzymasz pokwitowanie odbioru pieniędzy.

 

·         Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa – załóż maseczkę przed wizytą, zachowaj dystans.

 

 Krok 4.

 

·         Odbierz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (maseczka, dystans). Po dostarczeniu zakupów pokwitujesz odbiór zakupów oraz odbiór reszty pieniędzy osobie, która zrobiła Ci zakupy.

 

 ===============