Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach planuje przystąpić w roku 2021 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Został ogłoszony nabór wniosków przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wnioski na środki finansowe do realizacji programu gminy mogą składać w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach przygotowuje się do złożenia wniosku na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”

Głównym celem Programu jest wsparcie rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 

1. Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

2. Osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zespołu Wsparcia Osób Starszych i Niepełnosprawnych w  Żorach. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 324357840 wew. 23, 27 . Zgłoszenia przyjmujemy do 28 grudnia 2020r.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2021. 

Pliki do pobrania:

http://niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2021-1607013027.pdf

 

 ===============