Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach panuje w roku 2021 do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Został ogłoszony nabór wniosków przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Gmina/powiat może złożyć  wniosek na środki finansowe do realizacji Programu w terminie do 8 stycznia 2021 r. Pierwotnie był to termin do 31.12.2020 r.

 

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Żorach przygotowuje się do złożenia wniosku na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 

1.      Dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 

2.      Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 43 42 412, 32 43 43 713 wew. 29. Zgłoszenia przyjmowane są do 05.01.2021 r. Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę na rok 2021.

 

Pliki do pobrania:

 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021

 

 ===============