Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach uprzejmie informuje, że Miasto Żory przystąpiło w 2015 roku do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Program ten jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest on skierowany do osób niepełnosprawnych, które w ramach jego pomocy mogą uzyskać wsparcie na szereg zadań. Tak jak w ubiegłym roku pilotażowy program "Aktywny samorząd" składa się z dwóch modułów.

 

W ramach modułu I osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o:

-       pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B,

-      dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

-       pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym,

-      pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

-       pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

-     pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu).

Wnioski w ramach Modułu I można składać w terminie do dnia                        30 sierpnia 2015 roku

W ramach modułu II program przewiduje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Ponadto informujemy, iż wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym można składać w terminach:

-        do dnia 30 marca 2015 roku,

-        do dnia 10 października 2015 roku.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z nowymi Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2015 roku dostępnych na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce "Aktywny samorząd".

Więcej informacji na temat programu "Aktywny samorząd" można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żorach, ul. ks. Przemysława 2 pok. nr 11, pod numerem tel. 32 43 42 412 w. 21, na stronie internetowej www.mops.zory.pl oraz www.pfron.org.pl zakładka "Aktywny samorząd".