Przypominamy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres 2021/2022 będzie można składać
od 1 lutego 2021 roku w formie elektronicznej, natomiast

od 1 kwietnia 2021 roku w formie papierowej.

 

Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa klientów, jak również pracowników MOPS, prosimy o składanie wniosków w formie elektronicznej.

 

Wnioski, bądź uzupełnienia do wniosków można:

- przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. za pomocą systemu teleinformatycznego ePUAP, Emp@tia, banków krajowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (świadczących usługi składania wniosków drogą elektroniczną),
- przesłać pisemnie drogą pocztową na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żorach: Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Księcia Przemysława 2, 44-240 Żory,

 

Osobiście wnioski złożyć można w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach przy ul. Wodzisławska 1, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się (tel. 32 43 29 161, 32 43 29 162).

 

===============