Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 120 osób młodych (66 kobiet i 54 mężczyzn) w wieku do 29 lat z województwa śląskiego, doświadczających trudności na rynku pracy podjęcia i utrzymania zatrudnienia oraz niekorzystnych warunków zatrudnienia i rozwoju kariery, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w ramach zindywidualizowanych programów aktywizacji zawodowej realizowanych w okresie 01.2021-12.2022.                                            

 

W ramach projektu oferujemy:

 

· Poradnictwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Kariery,

 

· Szkolenia zawodowe umożliwiające uzupełnienie lub zdobycie nowych kwalifikacji i kompetencji,

 

· Staże zawodowe umożliwiające nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego,

 

· Pośrednictwo pracy - indywidualne wsparcie pośrednika pracy w zakresie przygotowania do podjęcia zatrudnienia,

 

·   Doradztwo psychologiczne - indywidualne wsparcie psychologa w umacnianiu motywacji do zmiany sytuacji zawodowo-edukacyjnej,

 

·  Wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością - indywidualne wsparcie asystenta dla Uczestnika z niepełnosprawnością,

 

·   Refundację kosztów dojazdu oraz refundację kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną .

 

 

Plakat projektu

 

Ulotka projektu

 

===============