Żory, 21.05.2021 r.

Ogłoszenie

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach

 
 

W związku, iż Gmina Miejska Żory otrzymała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021, ogłaszam nabór osób chętnych do korzystania ze wsparcia świadczonego przez asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej.

 

 Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

 

 

===============