INFORMACJA O SKŁADANIU WNIOSKÓW O:

 - ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO,

 - O FUNDUSZ ALIMENTACYJNY,

 NA OKRES 2021/2022

 

Przypominamy, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres 2021/2022 można składać:
- od 1 lipca 2021 roku w formie elektronicznej (np. za pomocą systemu teleinformatycznego ePUAP, Emp@tia);

 

- od 1 sierpnia 2021 roku w formie papierowej (np. osobiście w siedzibie Działu, przy ul. Wodzisławskiej 1, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się (tel. 32 43 29 161, 32 43 29 162), albo pisemnie drogą pocztową na ww. adres).

 

 Jednocześnie informujemy, że kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz dodatków wynosi 674,00 zł na osobę (jeżeli dziecko będące członkiem rodziny legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności 764,00 zł na osobę). Natomiast kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900,00 zł na osobę. Ponadto w przypadku przekroczenia wymienionych kryteriów dochodowych istnieje możliwość ubiegania się o świadczenia w niższej wysokości (tj. w kwocie różnicy pomiędzy przysługującym świadczeniem, a przekroczonym kryterium dochodowym).

 
 
 

 ===============