Stowarzyszenie Rozwoju „PITAGORAS” realizuje projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2015 pt.: „Udostępnianie zasobów muzealnych osobom niesłyszącym”.
W ramach projektu na stronie internetowej www.glusitv.pl udostępnione zostaną cztery filmy w języku migowym przedstawiające wycieczki po wybranych przez osoby niesłyszące muzeach.

 http://glusitv.pl/2015/muzea-dla-nieslyszacych-pjm/

Pod powyższym linkiem dostępna jest ankieta, dzięki której osoby niesłyszące mogą wybrać muzea, w których nagrane zostaną kolejne filmy.