NABORY NA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

W ROKU 2022

 

             Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 roku zostaną uruchomione nabory na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością dofinansowane ze środków PFRON:

 

-       Turnusy rehabilitacyjne

 -       Środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne

-        Sprzęt rehabilitacyjny

-        Likwidacja barier architektonicznych

 -      Likwidacja barier technicznych

 -       Likwidacja barier w komunikowaniu się.

 

Wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON będzie można złożyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej poprzez system SOW.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym wymaganiem jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga autoryzacji przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

  

Kontakt telefoniczny: 506 140 671

 

 

 ===============