Rusza program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wprowadza program w związku z utrzymującym się stanem pandemii COVID-19 oraz kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych.

Główny cel programu

Program ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także wolontariuszami tworząc lokalne partnerstwa.

Dla kogo?

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Realizatorzy programu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach we współpracy z wybraną  organizacją pozarządową.

Okres realizacji i budżet programu

Program będzie realizowany będzie od momentu wdrożenia do 31 grudnia 2022 r. – zgodnie z programem „Korpus wsparcia seniorów na rok 2022”  

Działania programu

W ramach programu realizowane będą dwa moduły działań:

Moduł I - zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy Żory. Pomoc ta będzie świadczona  przez wolontariuszy wybranej organizacji pozarządowej. Polegać ona będzie na wsparciu w podstawowych czynnościach dnia codziennego, których seniorzy i ich rodziny nie są w stanie samodzielnie zaspokoić.

Moduł II - poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania
w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi, wyposażonych w co najmniej dwie z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

 

Infolinia dla seniorów

Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 22 505 11 11, osoby starsze mogą zgłosić potrzebę wsparcia w czynnościach dnia codziennego, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię czy stan zdrowia osoby potrzebującej.

Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora przekazywane są do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach. Pracownik Ośrodka skontaktuje się z osobą zainteresowaną w celu ustalenia zakresu pomocy.

Osoby starsze mogą również zgłaszać potrzebę wsparcia, dzwoniąc bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na ich miejsce zamieszkania.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach przyjmuje zgłoszenia do ww. programu do 2022r.

pod nr tel. 32 43 43 713 w. 15, 32 43 42 412 w.15 w godzinach od 7.30 – 15.30.