Dział Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, że w dniu 1 kwietnia 2022 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 w siedzibie Działu, tj. w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 1 pracownicy ZUS pomogą mieszkańcom Żor oraz obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce,  m. in.:

 

- założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS,

- złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze (500+),

- złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO),

oraz udzielą wszelkich informacji o zasadach przyznawania świadczeń z ZUS.

 Mieszkańcy Żor, którzy chcieliby złożyć wniosek o ww. świadczenia muszą zabrać ze sobą dowód osobisty oraz numer rachunku bankowego, na które wnioskowane świadczenia mają być przekazywane.

 

Do złożenia wniosku przez obywateli Ukrainy potrzebny będzie:

 

- polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,

- adres mailowy osoby,

- polski numer telefonu,

- numer rachunku bankowego w Polsce.

 

Z ZUS można otrzymać następujące wsparcie dla rodziny: 

 

-  500 zł (świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+, tzw. 500+) - miesięcznie, na każde dziecko w wieku do 18 lat, które mieszka w Polsce. Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

-  500 zł lub 1000 zł (rodzinny kapitał opiekuńczy, tzw. RKO) – miesięcznie, na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy, które mieszka w Polsce. Jest to świadczenie dla rodzica i opiekuna tymczasowego.

 

-  do 400 zł (dofinansowanie pobytu w żłobku) – od kwietnia 2022 r. będzie można składać wnioski – wypłata miesięcznie, to dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – na:

 

~ dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,

~ dziecko pierwsze w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO,

~ na dziecko drugie i kolejne w rodzinie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 35 miesiąca życia, na które został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy i kapitał ten został pobrany w łącznej przysługującej wysokości. Dziecko musi być wpisane przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów. Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

- 300 zł (świadczenie z programu Dobry Start, tzw. 300+) – od lipca 2022 r. będzie można składać wnioski – wypłata raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy się w szkole –. Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

Informacja dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli bezpośrednio z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi po dniu 23.02.2022 r.

 

Wnioski o świadczenia dla rodziny, które wypłaca ZUS może złożyć osoba, która:

 

- jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,

- jej pobyt w Polsce jest legalny,

- ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,

- ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny.

 

Pobyt w Polsce jest legalny przez 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r. lub od daty faktycznego przekroczenia granicy po 23 lutego 2022 r. dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce.

 

Świadczenia dla rodzin przysługują nie dłużej niż przez okres przebywania w Polsce.

 

Opiekuna tymczasowego albo pieczę zastępczą dla dziecka, które przybyło z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi i przebywa w Polsce bez opieki - ustanawia polski sąd.

 

Zarejestrować się na PUE można w każdym momencie (po uzyskaniu PESEL). Natomiast wnioski o świadczenia dla rodzin składać można od 26 marca 2022 r. przez formularz w języku ukraińskim na PUE lub osobiście w ZUS:

 

ZUS Rybnik, Tychy, Pszczyna, Racibórz i Wodzisław Śląski:

- 26 i 27 marca 2022 r. (weekend) – godz. 9:00-15:00

- od 28 marca (pon. 8:00-17:00, wt. – pt. 8:00-15:00)

 

 ===============