Od 16 listopada mieszkańcy Żor mogą składać wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego.

Wnioski można złożyć:

- osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, przy ul. Wodzisławskiej  1 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,

- za pośrednictwem poczty, przesyłając na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wodzisławska 1

44-240 Żory,

- za pośrednictwem systemu ePUAP.

 

Informacje dotyczące wniosku o zakup preferencyjnego zakupu węgla można uzyskać pod numerem telefonu: 32 43 29 172.

 

Preferencyjny zakup węgla przysługuje osobom, którym przyznano dodatek węglowy oraz wszystkim, którzy nie złożyli takiego wniosku, ale spełniają warunki do otrzymania dodatku węglowego.

Zakupu można dokonać za okres do 31 grudnia 2022 r., maksymalnie 1,5 tony na gospodarstwo domowe.

Osoba zamierzająca skorzystać z zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, musi złożyć wniosek, w którym wskaże rodzaj oraz ilość paliwa, jakie chce zakupić (dostępność  sortymentów będzie zależała od oferty podmiotu wprowadzającego do obrotu – PGG S.A.)

Preferencyjny zakup węgla nie przysługuje gospodarstwom domowym, których członek nabył węgiel na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2 000 zł  za tonę.

 

Wzór wniosku można pobrać tutaj.

===============