Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku trwa realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie dokumentu wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej - oświadczenia podpisanego w organizacji.

Do końca lutego 2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Ecce Homo” przy Parafii pw. św. Brata Alberta w Żorach przy ul. Jodłowej 12, osoby które spełniają kryteria dochodowe, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Każda z osób otrzyma paczki żywnościowe, składające się z: makaronu świderki, ryżu białego, kaszy jęczmiennej, płatków kukurydzianych, mleka UHT, sera żółtego, groszku z marchewką, koncentratu pomidorowego, dżemu truskawkowego, mielonki wieprzowej, klopsików w sosie własnym, cukru białego, oleju rzepakowego.

Prócz wsparcia żywnościowego, Stowarzyszenie „Ecce Homo” OPL realizować będzie cykliczne działania przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej: poradnictwo psychologiczne indywidualne, terapie rodzinne, bezpłatne poradnictwo prawne, terapie psychologiczne i psychiatryczne dla osób uzależnionych, prace interwencyjne dla bezrobotnych, poradnictwo specjalistyczne logopedy, pediatry, pedagoga, zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych i ferii letnich, spotkania ze strażakami i policjantami z prelekcją o zachowaniu bezpieczeństwa , umiejętności zachowań w sytuacji zagrożeń i udzielania pierwszej pomocy,spektakle teatralne, pikniki parafialne, wsparcia dla rodzin wielodzietnych. Osoby korzystające ze wsparcia z POPŻ w województwie śląskim będą również mogły wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy, która realizowana jest w ramach Programu.

Podprogram edycja 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Stowarzyszenie „Ecce Homo” przy pomocy CARITAS objęła w 2014 wsparciem żywnościowym 160 osób.

Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również następujące działania towarzyszące: zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich, spotkanie w dniu św. Mikołaja, pikniki parafialne integrujące społeczność lokalną, wsparcie dla rodzin wielodzietnych oraz wsparcie psychologiczne.

 

Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.