W dniu 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, który trwać będzie od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Pieniądze przysługują na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Wniosek trzeba złożyć drogą elektroniczną.

 

Jak złożyć wniosek

Wnioski na nowy okres świadczeniowy można złożyć za pośrednictwem:

  • bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS - aplikację można pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store
  • Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS
  • portalu Emp@tia – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL
  • bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL

 

Kiedy wypłata

Termin wypłaty świadczenia jest uzależniony od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Osobie, która złoży go:

  • do 30 kwietnia 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.,
  • w maju 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem od czerwca,
  • w czerwcu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem od czerwca,
  • w lipcu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem od lipca,
  • w sierpniu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem od sierpnia.

 

Wnioski o 500+ dla obywateli Ukrainy

Świadczenie 500+ przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Osoby te powinny złożyć wniosek o świadczenie na formularzu SW-U, specjalnie przygotowanym w języku ukraińskim. Wniosek ten można złożyć poprzez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Zgodnie o obecnie obowiązującym stanem prawnym, wnioski SW-U na okres 2023/2024 obywatele Ukrainy mogą składać do 24 sierpnia 2023 r.

 

Więcej o aplikacji mZUS: www.zus.pl/mzus

Więcej o świadczeniu 500+: www.zus.pl

 

Kliknij tutaj by pobrać informator zawierający szczegółowe informacje dotyczące świadczeń dla rodziny z ZUS, takich jak:

- świadczenie wychowawcze 500+,

- rodzinny kapitał opiekuńczy,

- dofinansowanie pobytu w żłobku,

- program Dobry Start 300+.

 ===============