Informujemy, że Gmina Miejska Żory przystąpiła do sprzedaży końcowej paliwa stałego dla gospodarstw domowych.Wnioski o zakup należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od dnia 17 maja 2023 r. do dnia 19 maja 2023 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.Wnioski można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, mieszczącym się w Żorach. ul. Wodzisławska 1.

Do sprzedaży pozostało 0,04 tony paliwa stałego o sortymencie ORZECH w cenie 1 690 zł za tonę.

Wniosek do pobrania tutaj.

 

 

  ===============