Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach informuje, że można już składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2023/2024.

 

Wnioski o powyższe świadczenia można złożyć:

 - w formie elektronicznej, tj. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP i portalu informacyjno-usługowego Emp@tia,

 - w tradycyjnej formie (papierowej): osobiście w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 1 lub drogą pocztową również na adres Działu Świadczeń Rodzinnych, ul. Wodzisławska 1, 44-240 Żory.

  Formularze wniosków i oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń można pobrać na stronie www.mops.zory.bip.net.pl, w zakładce Dział Świadczeń Rodzinnych /Formularze do pobrania.

 

 Wnioski o świadczenia rodzinne oraz o fundusz alimentacyjny złożone na okres świadczeniowy 2022/2023 będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za rok 2022 z uwzględnieniem bieżących zmian w dochodach.

 

 Aby nie stracić ciągłości uprawnień do świadczeń wnioski należy złożyć najpóźniej:

 

- w przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w październiku 2023 r.,

 

- w przypadku świadczeń rodzinnych – w listopadzie 2023 r.

 

Kryterium dochodowe

 

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.

 

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

 

Zwiększone kryterium dochodowe przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 

Począwszy od nowego okresu świadczeniowego 2023/2024, rozpoczynającego się od 1 października 2023 r., świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwały, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie miesięcznie nie przekroczy kwoty 1 209 zł.

 

   ===============