Flaga i Godło Polski

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA  2024

 

Gmina Miejska Żory informuje, iż otrzymała rekomendację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach państwowego funduszu celowego do prowadzenia  Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Zgodnie z założeniami Programu istnieje możliwość uzyskania 240 godzin  wsparcia w roku 2024   dla opiekuna. Pomoc ta będzie realizowana po rozstrzygnięciu przetargu na podmiot sektora prywatnego, który świadczył będzie tą usługę. Realizacja Programu rozpocznie się po podpisaniu przez Gminę umowy.

 W roku bieżącym świadczenie będzie realizowane w ramach Modułu I Programu tj. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego. 


Adresaci Programu:

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących

bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o

niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

– którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Członkowie rodzin osób z niepełnosprawnościami i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy uzyskali w ramach Programu usługi opieki wytchnieniowej, zwani są dalej „uczestnikami Programu”.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi do ukończenia 16 roku życia  z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
    i edukacji,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.


Wsparcie, jakie można uzyskać w ramach Programu dla uczestników jest bezpłatne. 

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami o programie mogą zgłaszać się telefonicznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 10.00 i od 14.00 – 15.30 pod numerem 32 43 57 840 wew. 24  pracownik socjalny Monika Szkołda lub pod adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski można składać od dnia 09.01.2024 r. w        Ośrodku Interwencji Kryzysowej  ul. Boryńska 13     Żory

lub e-puap (instrukcja wysyłania)  na załączniku dodanym w ogłoszeniu. Prosimy o dołączenie aktualnego stopnia niepełnosprawności Uczestnika Programu.

Załączniki do pobrania tutaj.