Aktywny samorząd 2017

             

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach uprzejmie informuje, że kolejny rok z rzędu Miasto Żory przystąpiło w 2017 roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program ten jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest on skierowany do osób niepełnosprawnych, które w ramach jego pomocy mogą uzyskać wsparcie na szereg zadań. Pilotażowy program „Aktywny samorząd” będzie składał się z dwóch modułów.

W ramach modułu I osoby niepełnosprawne będą mogły ubiegać się o:

-        pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

-        pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B,

-        pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

-        dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

-        pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym,

-        pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

-        pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

-        pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu).

W ramach modułu II program przewiduje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Ponadto informujemy, iż termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie:

a)      w ramach Modułu I upływa z dniem 30 sierpnia 2017 r.

b)      w ramach Modułu II - do dnia 10 października 2017 roku dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z nowymi Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku dostępnych na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce „Aktywny samorząd”.

 

Więcej informacji na temat programu „Aktywny samorząd” można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żorach, ul. Boryńska 13, pok. nr 11, pod numerem tel.  32 43 57 840 w. 30, na stronie internetowej www.mops.zory.pl oraz www.pfron.org.pl zakładka „Aktywny samorząd”.