Stanowisko:
Zasiłek rodzinny, Becikowe, Zasiłek Pielęgnacyjny itd.
Adres:
44-240 Żory
ul. Wodzisławska 1
Telefon:
32 43 29 161, 32 43 29 162
Dodatkowe informacje:

 

Świadczenia i zasiłki:

 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka finansowana z budżetu gminy
 • Stypendium szkolne i zasiłek szkolny
 • Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego
 • Świadczenie rewalidacyjne
 • Świadczenie "Za życiem"
 • Świadczenie pielęgnacyjne
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
 • Zasiłek dla opiekuna
 • Zasiłek pielęgnacyjny
 • Świadczenie rodzicielskie
 • Zaświadczenia do programu „Czyste powietrze”
 • dodatek osłonowy
 • dodatek węglowy
 • dodatek do innych źródeł ciepła
 • dodatek elektryczny