Zespół Wsparcia Osób Starszych i Niepełnosprawnych  mieści się w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Żorach przy ul. Boryńskiej 13.

Zespół dzieli się na sekcje (kliknij na tytuł aby otworzyć):

- Kierowania do Domów Pomocy Społecznej,

- Usług opiekuńczych, telefon 32 50 65 040 wew 23.

- Rehabilitacji Społecznej - dofinansowania ze środków PFRON i Aktywny Samorząd - adres: ulica piastów górnośląskich 4. telefon kontaktowy 506 140 671

Program Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej telefon 32 4353 072 wew 30

- Program Opieka Wytchnieniowa telefon 32 4353 072 wew 24

- Program Korpus Wsparcia Seniorów

 

Kliknij tutaj by pobrać  Przewodnik o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznym.

 

Kliknij tutaj by przejść do strony ABC Osoby z niepełnosprawnościami - to zbiór przepisów prawnych dotyczących wszelkich aspektów życia osób z niepełnosprawnościami