Programy i projekty realizowane ze środków funduszu celowego budżetu Państwa.

Kategoria zawiera informacje o Programie "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2021".

Kategoria zawiera informacje o Programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021.