DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA  2023

 

DOFINANSOWANIE
342 720,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
342 720,00 ZŁ

Gmina Miejska Żory informuje, że w dniu 22.02.2023 r. podpisała umowę na realizację Programu resortowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Wysokość otrzymanej dotacji  wynosi 342 720,00 zł.

Świadczeniem tym objętych może zostać:

-  35 osób niepełnosprawnych, w tym 10 dzieci i 25 osób dorosłych.

Zgodnie z założeniami programu limit godzin dla każdego opiekuna to 240 rocznie. Pomoc ta będzie realizowana po rozstrzygnięciu przetargu na firmę świadczą tę usługę.

 

W roku bieżącym świadczenie to będzie realizowane w ramach Modułu I programu tj. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego. 

 
Adresaci Programu:

 

1.         Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

2.         Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna,
o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną. 

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.      dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji,

2.      osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 
Wsparcie, jakie można uzyskać w ramach Programu dla uczestników jest bezpłatne Programu. 

 

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami o programie mogą zgłaszać się telefonicznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku pod numerem 32 43 57 840 wew. 26 lub pod adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.