DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

 

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA  2024

 

 

 

DOFINANSOWANIE
306000,00 ZŁ

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
306000,00 ZŁ

 

Gmina Miejska Żory informuje, że w dniu 22.02.2024 r. podpisała umowę na realizację Programu  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

 

Wysokość otrzymanej dotacji  wynosi 306000,00 zł.

 

Świadczeniem tym objętych może zostać:

-  50 osób niepełnosprawnych, w tym 10 dzieci i 40 osób dorosłych.

 Limit godzin dla każdego opiekuna to 120 rocznie. Pomoc ta będzie realizowana po rozstrzygnięciu przetargu na firmę świadczą tę usługę.

W roku bieżącym świadczenie to będzie realizowane  w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania adresatów Programu.

 
Adresaci Programu:

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących           bezpośrednią opiekę nad :

 

1.          dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

 

2.          osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

 

a)       orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

 

b)      orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
- którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

 

c)      usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka  
      rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie
      domowym  z osobą niepełnosprawną ,która wymaga stałej opieki w zakresie
      potrzeb życia     codziennego.

 

 

 

Głównym celem Programu 

 

jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.      dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczeniem o niepełnosprawności lub

2.      osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

 

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

 

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a ,
     zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
     i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz.100,
     z późn. zm.)

 

-poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej ,czasowej pomocy w formie usługi wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osoba z niepełnosprawnością dysponować będą  czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację , jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

Wsparcie, jakie można uzyskać w ramach Programu dla uczestników jest bezpłatne . 

 

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami o programie mogą zgłaszać się telefonicznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Monika Szkołda pracownik socjalny od poniedziałku do piątku pod numerem 32 43 57 840 wew. 24 w godz. 7.30-10.00 , 14.00-15.30 lub pod adres email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.