Zapytanie cenowe na zorganizowanie 3 dniowego wyjazdu z elementami treningu  kompetencji i / lub umiejętności społecznych oraz zajęciami integracyjnymi promującymi aktywne formy spędzania wolnego czasu dla rodzin zastępczych i wychowanków rodzin zastępczych.

Szczegóły dostępne tutaj.