Drukuj
Odsłony: 7543

Punkt terenowy nr 1

 

Adres: ul. Księcia Przemysława 2  pokój 3
44-240 Żory
Telefon: Tel. 32 43-42-412 wew. 20
Tel. 32 43-43-713 wew. 20
Czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 730-1000 oraz 1400-1530

Punkt terenowy nr 1 obsługuje mieszkańców Dzielnic: Rowień, Folwarki, Kleszczówka, ul. Widok.Punkt terenowy nr 2 (Uwaga zmiana osiedli i ulic od 8.2022)

 

Adres: ul. Księcia Przemysława 2   pokój 2
44-240 Żory
Telefon: Tel. 32 43-42-412 wew. 16
Tel. 32 43-43-713 wew. 16
Czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 730-1000 oraz 1400-1430

Punkt terenowy nr 2 obsługuje mieszkańców z dzielnic: Osiny, Baranowice,

Os. Powstańców Śląskich,

Kleszczów, ul. Orla, ul. Sokola, ul. JastrzębiaPunkt terenowy nr 3

 

Adres: Świetlica MOPS os. Pawlikowskiego PU 13 (Świetlica Horyzont)
Telefon:

Tel. 517 258 070 (Punkt terenowy nr 3)

Czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 730-1000 oraz 1400-1530

Punkt terenowy nr 3 obsługuje mieszkańców z Os. Pawlikowskiego,  Sikorskiego, ul. Promienna (bez mieszkań chronionych i Hospicjum)Punkt terenowy nr 4

 

Adres: Punkt znajduje się w budynku Świetlicy Noclegowni ul. Gwarków 5E
Telefon: Tel. 32 43-58-690
Czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - 1100
Punkt terenowy nr 4 obsługuje mieszkańców Dzielnicy Rój
i Dzielnicy Rogoźna.

 

Punkt terenowy nr 5 (Uwaga zmiana osiedli i ulic od 8.2022)


Adres: Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Boryńska 13  pok 7 i 9
Telefon:

Tel. 32 43-57-840,
Tel. 32 43-53-072

pokój 7: wewn 25   pokój 9: wewn 30

Czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 730-1000 oraz 1400-1530

Pokój 7 obsługuje mieszkańców: Os. Ks. Władysława,  Al. Wojska Polskiego, Os. 700-lecia, os. Korfantego 1,2,3,4,5,6 (bloki 10 piętrowe)

Pokój 9 obsługuje mieszkańców: ul. Boryńska (+ ulice boczne), os. Korfantego (bez bloków 10 piętrowych), Śródmieście, Stare miasto, ul. Boczna, ul. Brzozowa oraz ulice przyległe poszczególnym osiedlom.

 

Koordynator ds. Mieszkań Chronionych

 

Adres: ul. Księcia Przemysława 2   pokój 8
44-240 Żory
Telefon:

Tel. 32 4342412 wew 18

lub 535 292 515

Czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - 1530
Koordynator obsługuje Mieszkania chronione i Hospicjum. 

 

Zespół do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Adres: Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Boryńska 13  pok 14
Telefon:

Tel. 32 43-57-840 wew 28
Tel. 32 43-53-072 wew 28

tel. 530 102 153

Czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 730-1000 oraz 1400-1530
Zespół obsługuje teren całego miasta

 

Zespół do spraw usług opiekuńczych

Adres: Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Boryńska 13 pok 11
Telefon: Tel. 32 50 65 040  wew 23
Czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 730-1000 oraz 1400-1530
Zespół obsługuje teren całego miasta

 

Pracownik socjalny ds. Domów Pomocy Społecznej

 
Adres: ul. Księcia Przemysława 2   pokój 2
44-240 Żory
Telefon:

Tel. 32 43-42-412 wew. 16
Tel. 32 43-43-713 wew. 16

Przyjmuje:

od poniedziałku do piątku od 730-1000

Obsługuje teren całego miasta.


Zespół do spraw związanych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Adres: Budynek Mieszkań Chronionych
ul. Piastów Górnośląskich 4 pierwszy pokój po lewej
Telefon: Tel. 506 140 671
Czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 730-1530
Zespół obsługuje teren całego miasta
 
 
Koordynator ds. osób bezdomnych

Adres: Schronisko
ul. Gwarków 5
Telefon: Tel. 570 278 444
Przyjmuje: od poniedziałku do piątku
w godzinach od 730-1530
Obsługuje teren całego miasta.