Jest tak wiele dzieci, które potrzebują miłości i domu.

 

Rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany…

 

Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym bezpiecznym domu.

Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, zapewnia mu się czasowo opiekę i wychowanie poza jego biologiczną rodziną.

Właśnie wtedy dzieci potrzebują rodziny zastępczej.

 

 

Potrzebni są ludzie, którzy są gotowi podjąć się tego zadania.

 

Opieka zastępcza to prawdziwa praca z misją. Niełatwa, lecz dająca ogromne poczucie satysfakcji. Tworząc rodzinę zastępczą, stajesz się darem dla innych.

Rodzina zastępcza jest szansą dla dziecka, dającą mu możliwość wzrastania w warunkach maksymalnie zbliżonych do naturalnych. Stanowi ona alternatywę dla domów dziecka.

Rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna.

Opieka zastępcza sprawowana jest czasowo.

Rodzice zastępczy, którzy nie są spokrewnieni z przyjmowanym dzieckiem otrzymują pomoc finansową na pokrycie kosztów utrzymania dziecka –1.000,00zł miesięcznie na każde dziecko. Mogą również liczyć na pomoc i wsparcie ze strony pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach.

 

Możesz zostać rodziną zastępczą, jeżeli spełniasz poniższe warunki:

*    Masz stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski

*    Korzystasz w pełni z praw cywilnych i obywatelskich

*    Nie jesteś i nie byłeś pozbawiony władzy rodzicielskiej

*    Nie jesteś chory na chorobę uniemożliwiającą opiekę nad dzieckiem

*    Masz odpowiednie warunki mieszkaniowe (czyli takie, które zaspokoją dziecku jego indywidualne potrzeby)

*    Posiadasz stałe źródło utrzymania (w przypadku małżeństwa, jedno z małżonków musi posiadać stały dochód)

*  Uzyskasz pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania

 

 

 

Każdy z kandydatów na rodzica zastępczego musi odbyć stosowne szkolenie oraz uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia szkolenia, spełniania warunków wymienionych powyżej oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania rodziny zastępczej .

 

Jeżeli zastanawiasz się nad stworzeniem rodziny zastępczej, jeżeli masz wątpliwości, czy możesz ją stworzyć lub czy sobie z tym poradzisz, albo wiesz, że tego właśnie chcesz przyjdź do nas.

 

Zostań rodziną zastępczą….

 

Zgłoś się do nas:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach

ul. Ks. Przemysława 2

44-240 Żory

tel. 32 4342412,32 4343713

czynne: pn-pt 7:30 - 15:30

 


 Ulotka do pobrania tutaj