Odpłatność za Dom Senior+ ustala Zarządzenie Prezydenta Miasta Żory dostępne tutaj.

Zasady ustalania odpłatności dostępne są tutaj.