DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 

 

Siedziba Działu Świadczeń Rodzinnych znajduje się w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 1

(w miejscu poczty).

 

Dział jest czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

 

Dział Świadczeń Rodzinnych zajmuje się realizacją niżej wymienionych świadczeń (kliknij aby otworzyć):

 

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

 

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka finansowana z budżetu gminy,

 

- świadczenie rodzicielskie,

 

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

 

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

 

- zasiłek pielęgnacyjny,

 

- specjalny zasiłek opiekuńczy na zasadach do 31.12.2023r.,

 

- świadczenie pielęgnacyjne na zasadach od 01.01.2024r.,

 

- świadczenie pielęgnacyjne na zasadach do 31.12.2023r.,

 

 - świadczenie „Za życiem”,

 

- świadczenie rewalidacyjne,

 

- stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

 

- zaświadczenia do programu "Czyste powietrze",

 

- dodatek osłonowy.

 

- dodatek węglowy

 

- dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (pelet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy)

 

- dodatek elektryczny

 

- refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT za paliwo gazowe

 

 

 

Wnioski o ustalenie prawa do ww. świadczeń można składać:

- drogą elektroniczną (np. poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS – w zależności od rodzaju wniosku),

- drogą tradycyjną (bezpośrednio w Dziale Świadczeń Rodzinnych lub listownie pocztą).

 

 

 

Dział Świadczeń Rodzinnych zajmuje się również ustalaniem prawa do:

 

- dodatku mieszkaniowego,

 

 

Punkt obsługi dodatków mieszkaniowych znajduje się w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach znajdującej się przy ul. Wodzisławskiej 1, tel. 32 43 29 160 lub tel. 32 43 29 168.