Szczegóły wraz z wzorem oferty dostępne tutaj.

 

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach informuje, że w wyniku zapytania ofertowego MOPS/33261/5/2018 dotyczącego dostawy materiałów biurowych w 2018 roku została wybrana oferta złożona przez:

 

LUKA  Sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 7D
40-301 KATOWICE


Na zapytanie ofertowe wpłynęły 4 oferty. Wybrano ww. oferenta ponieważ zaproponował najkorzystniejszą cenę tj.  30 279,99 zł brutto.