Szczegóły wraz z wzorem oferty dostępne tutaj.

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach informuje, że w wyniku zapytania ofertowego MOPS/33261/5/2019 dotyczącego dostawy środków czystości w 2019 roku została wybrana oferta złożona przez:

 

MICRO-MAX  Sp. jawna Janusz Giza, Andrzej Kubalski
ul. Katowicka 2
41-500 CHORZÓW


Na zapytanie ofertowe wpłynęły 5 oferty. Wybrano ww. oferenta ponieważ zaproponował najkorzystniejszą cenę tj.  9043,70 zł brutto.