Szczegóły wraz z wzorem oferty dostępne tutaj.

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach informuje, że w wyniku zapytania ofertowego MOPS/33261/6/2019 dotyczącego dostawy materiałów biurowych w 2019 roku została wybrana oferta złożona przez:

 

BIURO-HIT Hurtownia Artykułów biurowych i szkolnych Jolanta Kowalska
ul. Budowlanych 6
43-430 SKOCZÓW


Na zapytanie ofertowe wpłynęły 2 oferty. Wybrano ww. oferenta ponieważ zaproponował najkorzystniejszą cenę tj.  38 907,99 zł brutto.