Szczegóły wraz z wzorem oferty dostępne tutaj.

 

 

 

 

MOPS/332/2/2022                                                                            Żory, dnia 25.01.2022 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach informuje, że w wyniku zapytania ofertowego Nr MOPS/332/2/2022 dotyczącego sukcesywnej dostawy do tut. Ośrodka środków czystości na 2022 rok wybrana została oferta złożona przez firmę „GREG-POL” Jolanta Nowak, ul. Sportowa 25/7, 41-608 Świętochłowice.

 

Na zapytanie ofertowe wpłynęły 4 oferty, które przedstawiały się następująco:

 

 

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto

1

AMDRUK S.C.
ul. Mostowa 19
43-290 Jejkowice

26 600,10 brutto

2

Firma Handlowa Speed Piotr Czub
ul. Matejki 8 II
47-220 Kędzierzyn-Koźle

 41 336,35 brutto

3

MICRO-MAX Sp. Jawna, Janusz Giza, Andrzej Kubalski,
ul. Katowicka 2,
41-500 Chorzów

25 567,13 brutto

4

Firma „GREG-POL” Jolanta Nowak,
ul. Sportowa 25/7,
41-608 Świętochłowice

23 061,06 brutto

 

 

 

 Wybrano oferenta nr 4, ponieważ zaproponował najkorzystniejszą cenę tj. 23.061,06 zł  

 

 

 

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach
mgr Weronika Cębrzyna