Szczegóły wraz z wzorem oferty dostępne tutaj.

 

 

MOPS/332/2/2022                                                                            Żory, dnia 07.02.2022 r.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach informuje, że w wyniku zapytania ofertowego Nr MOPS/332/2/2022 dotyczącego dostawy do tut. Ośrodka materiałów biurowych na 2022 rok wybrana została oferta złożona przez PHU Beskid Plus Spółka Jawna, Roman Tyrna, Janusz Cybuch, Bartosz Tyrna, ul. Towarowa 3, 43-400 CIESZYN

 

Na zapytanie ofertowe wpłynęły 3 oferty, które przedstawiały się następująco:

 

 

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto

1

Grupa Biuro-LAND Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Wojska Polskiego 2f
43-603 Jaworzno

93 160,57 zł brutto

2

PHU Beskid Plus Spółka Jawna
Roman Tyrna, Janusz Cybuch, Bartosz Tyrna
ul. Towarowa 3
43-400 CIESZYN

78 888,69 zł brutto

3

Biurohit Hurtownia Artykułów Biurowych i Szkolnych Jolanta Kowalska
ul. Wiejska 25
43-450 Ustroń

80 774,70 zł brutto

 

Wybrano oferenta nr 2, ponieważ zaproponował najkorzystniejszą cenę.

 

 

 

 

 

 

 

I ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żorach
mgr Katarzyna Kosztyła-Hus