Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy

 

W związku z obowiązującą ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021r., poz. 1249) oraz wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, na terenie miasta Żory działa Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy. Obecnie trwa kadencja Zespołu powołanego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Żory OR.0050-386.2020 z dnia 17.03.2020r. w składzie:

 

Przewodniczący Zespołu    Aleksandra Wiśniewska

Zastępca Przewodniczącego    Joanna Leczycka-Wolny

 

Członkowie Zespołu:

 

Weronika Cębrzyna - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach

Eugenia Czyż - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żorach

Aleksandra Klinga - Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Żorach

Bożena Köhl-Gudzik - Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Żory

Katarzyna Kosztyła-Hus - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach

Joanna Kowalkowska - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Po Prostu Partner”

Dominik Krusberski - Wydział Edukacji Urzędu Miasta Żory

Iwona Łukowska - Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.

Arkadiusz Muras - Komenda Miejska Policji w Żorach

Sylwia Pietrzak - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach

Jakub Płocica - Komenda Miejska Policji w Żorach

Honorata Potempa - Wydział Edukacji Urzędu Miasta Żory

Marian Sadowski - Komenda Miejska Policji w Żorach

Grzegorz Sobik - Prokuratura Rejonowa w Żorach

Mariola Szklarska - Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Żorach

Olimpia Szymuś - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach

Dominika Świtała - Stowarzyszenie „Wspólna Pasja”

Ewelina Tomecka - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach

Iwona Wędrychowicz - Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.

Ewa Wieczorek - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach

Lucyna Wierzycka - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach

Krzysztof Wierzycki - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żorach

Mariola Wilczek - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach

Joanna Zgoda - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach

 

 

Zadania Zespołu:

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół diagnozuje problem przemocy w rodzinie, ustala strategie działania, zasady współpracy między instytucjami, inicjuje działania profilaktyczne i edukacyjne, rozpowszechnia informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku. Inicjuje działania wobec osób doświadczających przemocy oraz wobec sprawców przemocy.

Zespół powołuje grupy robocze w indywidualnych przypadkach wystąpienia problemu przemocy w rodzinie. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele policji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, służby zdrowia. Skład grup roboczych jest każdorazowo ustalany w zależności od sytuacji rodziny dotkniętej problemem przemocy.

 

Siedziba Zespołu:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Żorach, ul. Boryńska 13, pokój 14

 

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 7:30 – 15:30

Wtorek 7:30 – 17:00

Środa 7:30 – 15:30

Czwartek 7:30 – 15:30

Piątek 7:30 – 14:00

 

Kontakt:

(32) 43 57 840 wew. 28 lub 33

530 102 153

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.