TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA
DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH,

 

ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ŚWIADCZENIA DOBRY START NA NOWY OKRES

 

 Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do: świadczenia Dobry Start (300+), świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na okres 2020/2021 można składać już od 1 lipca 2020 r. w formie elektronicznej (wyłącznie), tj. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP i portalu informacyjno-usługowego Emp@tia. Wnioski o świadczenie Dobry Start można będzie złożyć również za pośrednictwem stron internetowych: banków krajowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (świadczących usługi składania wniosków drogą elektroniczną) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Natomiast od 1 sierpnia 2020 r. wnioski o powyższe świadczenia można będzie złożyć w tradycyjnej formie (papierowej).

 ===============

 

Z BEZPŁATNEJ PORADY PRAWNIKA można skorzystać telefonicznie, mailowo bądź za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:
http://dogma.org.pl/nieodplatne-porady-prawne-i-obywatelskie-przez-telefon/

Kliknij obrazek aby powiększyć 

 

===============

 

 

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa naszych klientów, jak również pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne spowodowane Koronawirusem COVID-19,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach 

ogranicza do niezbędnego  minimum wizyty klientów w naszym ośrodku.

Od poniedziałku tj. od 30 marca 2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żorach   będzie funkcjonował punkt informacyjny, w którym będzie można  zgłosić prośbę o kontakt
z pracownikiem socjalnym.

w godzinach 8.00 - 10.00

Rekomendujemy jednak kontakt telefoniczny telefon  :
(32) 43-42-412, (32) 43-43-713,  570-001-795 bądź e-mailowy -
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Decyzje administracyjne po uprzedniej informacji telefonicznej będą do osobistego odbioru w godzinach od 13.00-14.00. Pozostałe będą wysyłane pocztą.

 

 

===============

Informujemy, iż od dnia 25 marca 2020 r.  Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach (ul. Rynek 9) nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem).

Załatwianie spraw od 25.03.2020 r. do odwołania będzie odbywało się wyłącznie telefonicznie - w godzinach 7:30-15:30 oraz w formie elektronicznej.

Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie: mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz - w zależności od rodzaju wniosku - poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia, portal PUE ZUS lub ePUAP.

Wszelką dokumentację można również złożyć osobiście w skrzynce podawczej, zlokalizowanej przy wejściu do Urzędu Miasta Żory, przy ul. Rynek 9 – od strony parkingu (z dopiskiem “do Działu Świadczeń Rodzinnych”).

Wykaz numerów telefonów do pracowników Działu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach w zakładce “Dział Świadczeń Rodzinnych”.

 

 

===============

 

WAŻNE !

Osoby starsze, niepełnosprawne czy przewlekle chore, które nie są objęte kwarantanną a chciałyby uzyskać pomoc w zakupach czy wyprowadzaniu zwierząt powinny w godzinach 8:00 – 16:00 skontaktować się z Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych pod nr tel. 32 43 55 111 lub 694 491 924.

 

 

===============

Uwaga: informacja dla osób będących na kwarantannie  !!!

 

Jeśli jesteś na kwarantannie potwierdzonej decyzją administracyjną Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej a nie masz możliwości zorganizowania sobie niezbędnych zakupów zadzwoń do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach. Rozeznamy twoją sytuację w celu sprawdzenia możliwości i konieczności objęcia cię wsparciem.

 

( 32) 43-42-412 wew. 15 lub (32) 43-43-713 wew. 15
w godzinach od 7.30 do 15.30 

lub

(32) 43-57-840, (32) 43-53-072 
w godzinach od 14.00 do 19.00

Możesz także w razie potrzeby skorzystać z telefonicznej pomocy psychologicznej

 

(32) 43-57-840,  (32) 43-53-072

 

 

===============

 

UWAGA WAŻNA INFORMACJA!!!

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa naszych klientów, jak również pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne spowodowane Koronawirusem COVID-19, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach  

ogranicza do niezbędnego  minimum wizyty klientów w naszym ośrodku.

Od poniedziałku tj. od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żorach   będzie funkcjonował punkt informacyjny, w którym będzie można  zgłosić prośbę o kontakt z pracownikiem socjalnym. Rekomendujemy jednak kontakt telefoniczny telefon  : (32) 43-42-412, (32) 43-43-713,  570-001-795 bądź e-mailowy - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku wizyt priorytet mają sprawy niecierpiące zwłoki, będące już w toku, wezwania lub umówione wcześniej spotkania. W takim przypadku prosimy o zachowanie bezpieczeństwa niezbędnego zarówno dla klientów jak również pracowników tutejszego Ośrodka.

Poniżej podajemy listę telefonów najważniejszych komórek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, do których należy dzwonić załatwiając sprawy.

MOPS ( główna siedziba ) -  Żory ul. Księcia  Przemysława 2,  telefon  (32) 43-42-412, (32) 43-43-713,  570-001-795

Zespół do spraw związanych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Żory ul. Piastów Górnośląskich 4,
telefon  506 -140 - 671

Zespół Wsparcia Osób Starszych i Niepełnosprawnych, Żory ul. Boryńska 13,  telefon  (32) 435-78-40 wew.23

Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Żory ul. Boryńska 13, telefon  ( 32) 435 78 40 wew. 28

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Żory ul. Boryńska 13, telefon  ( 32) 435-78- 40 wew. 21

Noclegownia  Żory ul. Gwarków 5a, telefon  691-122-070 ( tylko od 18.00-8.00 )

Schronisko dla osób bezdomnych, Żory ul. Gwarków 5, telefon  570- 278- 444

Świetlica dla dzieci „Horyzont”, Żory Os. Pawlikowskiego PU 13, telefon  (32) 435-72-55

Dział Świadczeń Rodzinnych, Żory Rynek  9, telefon  (32) 43- 48- 178 do 183,  (32) 43-48-139, (32) 43- 48-190 do 192

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

 

W związku z przystąpieniem do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, który finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w naszej Gminie trwa nabór osób chętnych do korzystania ze wsparcia świadczonego przez asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej. Wsparcie to kierowane jest do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym bądź znacznym i ma na celu pomoc w codziennych czynnościach oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenta mogą być świadczone przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 22, a na jednego uczestnika programu może przypadać nie więcej niż 30 godzin w miesiącu. Obecna edycja programu będzie trwała w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 roku. Uczestnik korzystający ze wsparcia nie będzie ponosić odpłatności za udział w Programie, Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 Usługi te mogą polegać na pomocy osobie niepełnosprawnej w wyjściu, powrocie, dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsce, np. dom, praca, placówki oświatowe, szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itp. Może być to pomoc w zrobieniu zakupów, załatwieniu spraw urzędowych, korzystanie z dóbr kultury takich jak muzeum, teatr, kino, itp.

Zgłoszenia osób chętnych do korzystania z tej formy wsparcia należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żorach, który mieści się przy ulicy Księcia Przemysława 2. Zgłoszenie to odbywa się poprzez złożenie Karty zgłoszenia do programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, którą można pobrać osobiście w Ośrodku, bądź też wydrukować ze strony internetowej: https://mopszory.bip.net.pl/?c=2531. Kartę można dostarczyć także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W celu realizacji Programu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje także osoby do świadczenia tychże usług w formie umowy zlecenia. Kandydaci winni posiadać dyplom asystenta osoby niepełnosprawnej, lub mieć wykształcenie co najmniej średnie oraz roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku pod numerem telefonu 32 43 42 412 wewn. 14 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–13:00.

 

 

Z dniem 3.02.2020r. Zespół Wsparcia Osób Starszych i Niepełnosprawnych (dofinansowania z PFRON) został przeniesiony na ul. Piastów Górnośląskich 4

telefon do zespołu:  506 140 671

Mapka dojścia z poprzedniej lokalizacji do nowej:

obrazek

poniżej przedstawiono wygląd budynku:

 

 obrazek

Zespół zajmuje pierwszy pokój z lewej strony.

  

===============