Przypominamy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres 2021/2022 będzie można składać
od 1 lutego 2021 roku w formie elektronicznej, natomiast

od 1 kwietnia 2021 roku w formie papierowej.

 

Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa klientów, jak również pracowników MOPS, prosimy o składanie wniosków w formie elektronicznej.

 

Wnioski, bądź uzupełnienia do wniosków można:

- przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. za pomocą systemu teleinformatycznego ePUAP, Emp@tia, banków krajowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (świadczących usługi składania wniosków drogą elektroniczną),
- przesłać pisemnie drogą pocztową na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żorach: Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Księcia Przemysława 2, 44-240 Żory,

 

Osobiście wnioski złożyć można w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach przy ul. Wodzisławska 1, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się (tel. 32 43 29 161, 32 43 29 162).

 

===============

              Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach po raz kolejny poszerza katalog wsparcia dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie naszego Miasta. Oprócz obowiązkowych działań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach realizuje dwa projektu współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Pierwszy projekt pt. „O własnych siłach – wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” , który rozpoczął się w 2020r. i trwać będzie do końca 2021r. zakłada wsparcie między innymi dla rodzin zastępczych i wychowanków w postaci: warsztatów edukacyjnych, grupy wsparcia, indywidualnych spotkań ze specjalistami oraz treningów. Całkowita wartość projektu wynosi 427.146,39 zł, w tym środki Unii Europejskiej 397.246,14 zł oraz wkład własny 29.900,25 zł.

 

 

 

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o dodatek mieszkaniowy i energetyczny od 12.02.2021 r. należy składać w nowej siedzibie Działu  Świadczeń Rodzinnych przy ul. Wodzisławskiej 1 w Żorach (w dawnym budynku Poczty).

 

Szczegółowe informacje od 12.02.2021 r. będzie można uzyskać pod numerami telefonu:

 

(32) 43 29 160 lub (32) 43 29 168

 

===============

 

Uprzejmie informujemy, że Dział Świadczeń Rodzinnych został przeniesiony do budynku przy ul. Wodzisławskiej 1 (w dawnym budynku Poczty).

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych świadczeń można uzyskać pod niżej wymienionymi numerami telefonów:

(32) 43 29 162

(32) 43 29 161

Numery telefonów do poszczególnych pracowników:

 

(32) 43 29 163 – Joanna Małas, Justyna Podleśny

(32) 43 29 164 – Patrycja Jakimowicz, Katarzyna Kurek

(32) 43 29 165 – Dariusz Śnieżek, Marek Solik

(32) 43 29 166 – Monika Klimek

(32) 43 29 169 – Agnieszka Jóźwik, Klaudia Kierpiec

(32) 43 29 170 – Aleksandra Tomecka, Martyna Dobrenko

(32) 43 29 171 – Urszula Skowrońska

(32) 43 29 173 – Aleksandra Rotko, Marcelina Grzesiczek

(32) 43 29 174 – Wioletta Figas, Katarzyna Hanusek-Błażyca

 

===============

 

 Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r., poz. 11)  oraz ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz.U. z 2020r. poz.1842, z późn. zm.) wprowadza wsparcie dla osób, które w trakcie epidemii znalazły się w trudnej sytuacji materialnej i nie stać ich na pełne opłacanie czynszów.

 

Nowe propozycje prawne umożliwiają wnioskodawcy otrzymanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną oraz dodatku mieszkaniowego powiększonego
o „dopłatę do czynszu”.

 

Informujemy, że wnioski na nowy okres 2021/2022 w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) od 1 lutego 2021 r. będzie można składać w formie elektronicznej, tj. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, portalu informacyjno-usługowego Emp@tia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.

 

Wnioski w formie papierowej będzie można natomiast złożyć od 1 kwietnia br. (wnioski będą przyjmowane już w nowej siedzibie – przy ul. Wodzisławskiej 1)

 

Świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

 

===============

 

Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2021 r. Dział Świadczeń Rodzinnych będzie znajdował się w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 1 (w dawnym budynku Poczty).

W związku z planowaną przeprowadzką w okresie 25-29 stycznia 2021 roku Dział Świadczeń Rodzinnych ograniczy bezpośrednią obsługę osób do niezbędnego minimum. Prosimy o wyrozumiałość z Państwa strony w tym okresie i kontaktowanie się z pracownikami Działu za pośrednictwem maila - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wraz z pozostawieniem numeru kontaktowego). Zachęcamy również do elektronicznego składania wniosków oraz załatwiania spraw drogą elektroniczną.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt w głównej siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, mieszczącej się przy ul. Ks. Przemysława 2.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

===============

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach panuje w roku 2021 do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Został ogłoszony nabór wniosków przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Gmina/powiat może złożyć  wniosek na środki finansowe do realizacji Programu w terminie do 8 stycznia 2021 r. Pierwotnie był to termin do 31.12.2020 r.

 

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Żorach przygotowuje się do złożenia wniosku na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 

1.      Dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 

2.      Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 43 42 412, 32 43 43 713 wew. 29. Zgłoszenia przyjmowane są do 05.01.2021 r. Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę na rok 2021.

 

Pliki do pobrania:

 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021

 

 ===============

 

 INFORMACJA O SKŁADANIU WNIOSKÓW

 O USTALENIE PRAWA

 DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

 NA OKRES 2021/2022

  

Przypominamy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny na okres 2021/2022 będzie można składać
od 1 lutego 2021 roku w formie elektronicznej,

 natomiast od 1 kwietnia 2021 roku w formie papierowej.

 

  Od 1 lutego 2021 r. istnieje możliwość złożenia ww. wniosków wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, czyli tzw. skrzynki podawczej ePUAP, portalu informacyjno-usługowego Emp@tia, a także za pośrednictwem bankowości internetowej większości banków.

 

 

===============