Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach informuje że Stowarzyszenie "Ecce Homo" przystąpiło ponownie do realizacji pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2016. Z pomocy skorzysta 270 osób mieszkańców Żor. Naszym partnerem jest Caritas Archidiecezji Katowickiej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach kwalifikuje potrzebujące osoby i rodziny do udziału w programie.

 

Ogłoszenie CARITAS w sprawie pomocy żywnościowej (PDF)Informujemy że od dnia 01 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku ulegną zmianie godziny otwarcia Działu Świadczeń Rodzinnych:

 

Poniedziałek 7.30 -15.30
Wtorek 12.00-15.30
Środa 7.30 -15.30
Czwartek 12.00-15.30
Piątek 7.30 -15.30Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach swojej działalności uruchomił wypożyczalnię łóżek rehabilitacyjnych (pielęgnacyjnych). W ofercie wypożyczalni są dostępne łóżka rehabilitacyjne w wersji podstawowej  - LUNA BASIC II – dostosowane do opieki domowej, sterowane pilotem, z leżem czterosegmentowym, wyposażone w  barierki
i wysięgnik – bez materaca.

  Możliwość wypożyczenia łóżka rehabilitacyjnego będzie dużym wsparciem  dla rodzin i osób sprawujących opiekę nad osobami wymagającymi opieki długoterminowej i osobami starszymi. Odpowiednie łóżko pozwoli opiekunom na sprawowanie bezpiecznej opieki nad chorym, tym samym pozostawiając go nadal blisko rodziny.

Kto może korzystać z wypożyczalni:

Wypożyczalnia łóżek rehabilitacyjnych przeznaczona jest dla mieszkańców Żor, osób leżących, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

Warunki wypożyczenia:

Wypożyczenie  łóżka rehabilitacyjnego następuje na podstawie umowy użyczenia, nieodpłatnie, na okres 6 – miesięcy, (z możliwością przedłużenia okresu wypożyczenia
w  szczególnie uzasadnionych przypadkach), po przedstawieniu zaświadczenia lekarza potwierdzającego konieczność korzystania z łóżka rehabilitacyjnego oraz  po uiszczeniu  kaucji w wysokości 100,00 zł na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zabezpieczającej terminowy zwrot łóżka w stanie niepogorszonym.

Kontakt:

Wszelkie pytania oraz wnioski o wypożyczenie łóżka można  kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Ks. Przemysława 2,  tel. 32 4343713,  32 4342 412, w godzinach od 8.00 do 15.00,   e-mail: mops@ mops.zory.pl.  Odbiór łóżka nastąpi z pomieszczenia magazynowego na ul. Gwarków 5 (budynek Schroniska), po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Informacje i druki wniosków do programu Rodzina 500+ dostępne są na stronie.

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach informuje o dostępności nowych druków wniosków o dofinansowanie z PFRON w 2016 roku.

MOSIR Żory informuje o możliwości nieodpłatnego przekazania używanych mebli po częściowej likwidacji Hotelu na ul. Kłokocińskiej w Roju.

Ośrodek ma do przekazania wersalki, tapczany jednoosobowe, łóżka piętrowe, stoliki, fotele itp.

Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt z Ośrodkiem rekreacyjnym MOSIR  Żory ul. Kłokocińska 78a  tel./ fax: (32) 43 58 099.

Informujemy że od dnia 01 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku ulegną zmianie godziny otwarcia Działu Świadczeń Rodzinnych:


Poniedziałek 7.30 -15.30
Wtorek 12.00-15.30
Środa 7.30 -15.30
Czwartek 12.00-15.30
Piątek 7.30 -15.30

Żory, dnia 12.08.2015r.

 

Informacja o wynikach naboru na partnera do realizacji projektu
pn. „Aktywni razem – Program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową
i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście Żory” na lata 2016 -2017

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku trwa realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie dokumentu wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej - oświadczenia podpisanego w organizacji.