Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

 

W związku z przystąpieniem do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, który finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w naszej Gminie trwa nabór osób chętnych do korzystania ze wsparcia świadczonego przez asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej. Wsparcie to kierowane jest do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym bądź znacznym i ma na celu pomoc w codziennych czynnościach oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenta mogą być świadczone przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 22, a na jednego uczestnika programu może przypadać nie więcej niż 30 godzin w miesiącu. Obecna edycja programu będzie trwała w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 roku. Uczestnik korzystający ze wsparcia nie będzie ponosić odpłatności za udział w Programie, Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 Usługi te mogą polegać na pomocy osobie niepełnosprawnej w wyjściu, powrocie, dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsce, np. dom, praca, placówki oświatowe, szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itp. Może być to pomoc w zrobieniu zakupów, załatwieniu spraw urzędowych, korzystanie z dóbr kultury takich jak muzeum, teatr, kino, itp.

Zgłoszenia osób chętnych do korzystania z tej formy wsparcia należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żorach, który mieści się przy ulicy Księcia Przemysława 2. Zgłoszenie to odbywa się poprzez złożenie Karty zgłoszenia do programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, którą można pobrać osobiście w Ośrodku, bądź też wydrukować ze strony internetowej: https://mopszory.bip.net.pl/?c=2531. Kartę można dostarczyć także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W celu realizacji Programu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje także osoby do świadczenia tychże usług w formie umowy zlecenia. Kandydaci winni posiadać dyplom asystenta osoby niepełnosprawnej, lub mieć wykształcenie co najmniej średnie oraz roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku pod numerem telefonu 32 43 42 412 wewn. 14 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–13:00.

 

 

Z dniem 3.02.2020r. Zespół Wsparcia Osób Starszych i Niepełnosprawnych (dofinansowania z PFRON) został przeniesiony na ul. Piastów Górnośląskich 4

telefon do zespołu:  506 140 671

Mapka dojścia z poprzedniej lokalizacji do nowej:

obrazek

poniżej przedstawiono wygląd budynku:

 

 obrazek

Zespół zajmuje pierwszy pokój z lewej strony.

  

===============

Uprzejmie informujemy, iż w Wigilię tj. 24.12.2019 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach będzie urzędował w godzinach 7:30-13:30.

Punkty terenowe będą przyjmowały Petentów do godziny 12:00.

 

 

Cel projektu:

 

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji / kompetencji kluczowych u 2800 os. pracujących w wieku 25 lat i więcej, zamieszkałych w woj. śląskim, poprzez udział w indywidualnie dobranych egzaminach certyfikujących lub certyfikowanych szkol. z j. obcego lub TIK potwierdzone certyfikatem zewnętrznym.

 

Grupa docelowa

 

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają warunki:

 

  • zamieszkują obszar województwa śląskiego
  • pracujące na podst. umowy o pracę, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z KC stosuje się przepisy dot. zlecenia / umowy o dzieło,
  • w wieku od 25 roku życia
  • uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach,

W ramach Projektu zapewniamy:

 

Każdy z uczestników Projektu otrzyma BEZPŁATNE wsparcie o charakterze edukacyjnym w postaci:

 

Kursu języka obcego (do wyboru angielski, niemiecki, francuski)

Kursu komputerowego, Egzaminu językowego, Egzaminu komputerowego

 

Do pobrania:

Ulotka projektu

Więcej szczegółów:

Strona projektu.

 

 

 

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu w zakresie rekrutacji pn. „Specjalista z POWER-em” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu dostępnymi poniżej.

Szczegółowy opis projektu do pobrania tutaj.

 

Keystone Consulting Sp. z o.o.

40 - 951 Katowice, ul. Mickiewicza 15,

Tel /Fax: +48 32 200 83 14

00 - 252 Warszawa, ul . Podwale 13

Kom: +48 605 506 777

 

 

OGŁOSZENIE

 

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 
 

Osoby niepełnosprawne, które chciałyby skorzystać z pomocy osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 21.10.2019 r. do godz. 1500

w Ośrodku Interwencji Kryzysowej MOPS Żory ul. Boryńska 13

tel. 32 4357840 (całodobowo).

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.

Program zapewnia usługę asystenta, mającą na celu pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Limit godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. Wskazane jest, aby uczestnik programu posiadał osobę, która będzie świadczyć usługi asystenta. Zaznaczyć należy, że nie może to być opieka świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem programu. Osoba niepełnosprawna za usługi asystenta nie będzie ponosić odpłatności.

W związku z koniecznością złożenia wniosku o przyznanie środków finansowych na realizację programu dla Gminy Miejskiej Żory, prosimy o dokonywanie zgłoszeń.

 

 

 

 

     Informujemy, że w okresie od 2 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach będzie czynny:

poniedziałek: od 7:30 do 15:30

wtorek: od 12:00 do 15:30

środa: od 7:30 do 15:30

czwartek: od 12:00 do 15:30

piątek: wyłączony z obsługi interesantów

 

 

 

 

 

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żorach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

  • świadczeń wychowawczych (program 500+) na okres 2019/2021
  • świadczeń rodzinnych na okres 2019/2020
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2019/2020
  • świadczeń z programu Dobry Start (program 300+)

można składać od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej
(tj. za pomocą systemu teleinformatycznego ePUAP, Emp@tia, banków krajowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (świadczących usługi składania wniosków drogą elektroniczną).

Od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o powyższe świadczenia można również składać w formie papierowej w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych mieszczącej się przy ulicy Rynek 9 (budynek Urzędu Miasta, pokój 102).

 

Druki wniosków 500+ dostępne są tutaj.

Druki wniosków 300+ dostępne są tutaj.

 

 

 

Szanowni Państwo,
stowarzyszenie non profit Lokalna Grupa Działania "Wspólny Rozwój" z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju realizuje projekt "Z POWERem do pracy!", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, a w ramach projektu oferujemy: doradztwo zawodowe, coaching, pośrednictwo pracy, szkolenia i kursy zawodowe oraz staże zawodowe.

W załączeniu podstawowe informacje o projekcie oraz plakat:

Informacja o projekcie [PDF]

Plakat projektu [PDF]