W dniu 28.03.2023 planowana jest wymiana centrali telefonicznej w głównej siedzibie MOPS Żory. W związku z tym numery telefoniczne nie będą działać, w celu kontaktu z MOPS prosimy dzwonić pod numer 691 465 222Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

 

  ===============

Mieszkańcy Żor i okolicznych miejscowości będą mogli skorzystać z porad ekspertów ZUS, którzy 9 marca 2023 r. będą dyżurować w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, przy ul. Wodzisławskiej 1. ZUS przyjmuje właśnie wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, który trwać będzie od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Pieniądze przysługują na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Wniosek trzeba złożyć drogą elektroniczną. W razie problemów technicznych oraz niejasności - rodzice i opiekunowie będą mogli poradzić się ekspertów i pod ich okiem:

- wypełnić i przesłać do ZUS wniosek o 500+

- skorzystać z nowej aplikacji mZUS

- dopytać o szczegóły programów, otrzymać odpowiedzi na pytania i wątpliwości

 

Spotkanie jest adresowane także do obywateli Ukrainy. Oprócz 500+, rodzice i opiekunowie uzyskają też informacje na temat Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego oraz dopłaty do pobytu dziecka w żłobku. Szczegóły:

 

•            miejsce: Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, ul. Wodzisławska 1

•            termin: 9 marca 2023 r.

•            godz.: 8:00-11:00

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Zdjęcie informuje o spotkaniu w dniu 9.03.2023 z pracownikami ZUS

 ===============

 

W dniu 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, który trwać będzie od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Pieniądze przysługują na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Wniosek trzeba złożyć drogą elektroniczną.

 

Jak złożyć wniosek

Wnioski na nowy okres świadczeniowy można złożyć za pośrednictwem:

  • bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS - aplikację można pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store
  • Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS
  • portalu Emp@tia – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL
  • bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL

 

Kiedy wypłata

Termin wypłaty świadczenia jest uzależniony od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Osobie, która złoży go:

  • do 30 kwietnia 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.,
  • w maju 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem od czerwca,
  • w czerwcu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem od czerwca,
  • w lipcu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem od lipca,
  • w sierpniu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem od sierpnia.

 

Wnioski o 500+ dla obywateli Ukrainy

Świadczenie 500+ przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Osoby te powinny złożyć wniosek o świadczenie na formularzu SW-U, specjalnie przygotowanym w języku ukraińskim. Wniosek ten można złożyć poprzez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Zgodnie o obecnie obowiązującym stanem prawnym, wnioski SW-U na okres 2023/2024 obywatele Ukrainy mogą składać do 24 sierpnia 2023 r.

 

Więcej o aplikacji mZUS: www.zus.pl/mzus

Więcej o świadczeniu 500+: www.zus.pl

 

Kliknij tutaj by pobrać informator zawierający szczegółowe informacje dotyczące świadczeń dla rodziny z ZUS, takich jak:

- świadczenie wychowawcze 500+,

- rodzinny kapitał opiekuńczy,

- dofinansowanie pobytu w żłobku,

- program Dobry Start 300+.

 ===============

 

 

 

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.

 

Refundacja podatku VAT  dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 

 

Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym przysługuje refundacja podatku VAT, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty:

- 2 100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
- 1 500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

 

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Natomiast gospodarstwem domowym wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

 

W  przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

- od 1.01.2023 r. do 31.07.2023 r. przy ustalaniu uprawnienia do refundacji uwzględniany będzie średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku;
- od 1.08.2023 r.  do 29.02.2024 r. przy ustalaniu uprawnienia do refundacji uwzględniany będzie średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku.

 

Urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi, będące głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego, musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 21.12.2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków,

 

Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:

-  fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne,

- dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

 

Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

 

Wniosek można złożyć:

- osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, przy ul. Wodzisławskiej  1 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,

- za pośrednictwem poczty, przesyłając na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wodzisławska 1

44-240 Żory,

- za pośrednictwem systemu ePUAP.

 

Wzór wniosku można pobrać tutaj.  

 ===============

 

Informacja o przystąpieniu Gminy Miejskiej Żory do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r poz. 2236) - Gmina Miejska Żory informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie miasta do dnia 30 kwietnia 2023 r.

 

Kto jest uprawniony do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach?

Do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Preferencyjny zakup węgla nie jest możliwy, jeśli wnioskodawca bądź członek jego gospodarstwa domowego nabył paliwo stałe w ilości co najmniej 3 ton w sezonie grzewczym przypadającym na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.
Jaką ilość węgla można nabyć?

Zakup paliwa stałego jest możliwy w ilości nie większej niż 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz 1,5 tony do 30 kwietnia 2023 r.

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, istnieje możliwość jego zakupu w 2023 r.

Gdzie należy złożyć wniosek o zakup węgla na preferencyjnych warunkach?

Wnioski można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 1 osobiście w godzinach pracy, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP).  Wniosek można pobrać tutaj.

Koszt zakupu węgla:

Mieszkańcy Gminy Miejskiej Żory mogą zakupić węgiel w cenie 1 690,00 zł brutto za tonę.

Gdzie można zakupić i odebrać węgiel:

Po pozytywnej weryfikacji wniosku złożonego w MOPS Żory węgiel będzie można zakupić i odebrać w składzie:
Firma Handlowa ROLBUD Iwona Tomala-Karpińska

ul. Stacyjna, 43-267 Suszec                               
tel.: 32 43 42 608

Płatności należy dokonać na miejscu, przed odbiorem paliwa stałego.
UWAGA!

Istnieje również możliwość skorzystania z transportu, który zapewnia firma świadcząca usługi na zlecenie Gminy Miejskiej Żory w cenie 90 zł za kurs. 

Gmina informuje, że dostępność poszczególnych sortymentów będzie zapewniana w miarę możliwości produkcyjnych kopalń należących do Polskiej Grupy Górniczej S.A.

 

===============

15 grudnia br.  odbyła się akcja służb w Żorach -  "CDN czyli Choinka dla najuboższych". Celem akcji było dotarcie do najbardziej potrzebującym mieszkańców naszego Miasta. Rodziny otrzymały świąteczne zestawy wraz z symbolem świąt Bożego Narodzenia - choinką. Udział w akcji wzięli przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, Komendy Miejskiej Policji w Żorach oraz Państwowej Straży Pożarnej w Żorach.

Szczególne podziękowania należą się sponsorom akcji firmie EXTRAL Sp. z o.o. oraz CASTORAMA i Nadleśnictwo Rybnik za przekazanie choinek.

Więcej szczegółów akcji dostępnych jest pod adresem.

 

Zdjęcie przedstawia Pracownika MOPS oraz Strażaka podczas akcji Choinka dla najuboższych

 

===============

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), Gmina Miejska Żory uruchomi sprzedaż paliwa stałego dla mieszkańców miasta.

Kto jest uprawniony do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach?

Do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Preferencyjny zakup węgla nie jest możliwy, jeśli wnioskodawca bądź członek jego gospodarstwa domowego nabył paliwo stałe w ilości co najmniej 3 ton w sezonie grzewczym przypadającym na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.
Jaką ilość węgla można nabyć?

Zakup paliwa stałego jest możliwy w ilości nie większej niż 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.

Gdzie należy złożyć wniosek o zakup węgla na preferencyjnych warunkach?

Wnioski można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 1 osobiście w godzinach pracy, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP).

Koszt zakupu węgla:

Mieszkańcy Gminy Miejskiej Żory mogą zakupić węgiel w cenie 1 690,00 zł brutto. 

Gdzie można zakupić i odebrać węgiel:

Po pozytywnej weryfikacji wniosku złożonego w MOPS Żory węgiel będzie można zakupić i odebrać w składzie:
Firma Handlowa ROLBUD Iwona Tomala-Karpińska

ul. Stacyjna, 43-267 Suszec                               
tel.: 32 43 42 608

Płatności należy dokonać na miejscu, przed odbiorem paliwa stałego.
UWAGA!

Istnieje również możliwość skorzystania z transportu, który zapewnia firma świadcząca usługi na zlecenie Gminy Miejskiej Żory w cenie 90 zł za kurs. 

Gmina informuje, że dostępność poszczególnych sortymentów będzie zapewniana w miarę możliwości produkcyjnych kopalń należących do Polskiej Grupy Górniczej S.A.

 

===============

Od 16 listopada mieszkańcy Żor mogą składać wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego.

Wnioski można złożyć:

- osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, przy ul. Wodzisławskiej  1 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,

- za pośrednictwem poczty, przesyłając na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wodzisławska 1

44-240 Żory,

- za pośrednictwem systemu ePUAP.

 

Informacje dotyczące wniosku o zakup preferencyjnego zakupu węgla można uzyskać pod numerem telefonu: 32 43 29 172.

 

Preferencyjny zakup węgla przysługuje osobom, którym przyznano dodatek węglowy oraz wszystkim, którzy nie złożyli takiego wniosku, ale spełniają warunki do otrzymania dodatku węglowego.

Zakupu można dokonać za okres do 31 grudnia 2022 r., maksymalnie 1,5 tony na gospodarstwo domowe.

Osoba zamierzająca skorzystać z zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, musi złożyć wniosek, w którym wskaże rodzaj oraz ilość paliwa, jakie chce zakupić (dostępność  sortymentów będzie zależała od oferty podmiotu wprowadzającego do obrotu – PGG S.A.)

Preferencyjny zakup węgla nie przysługuje gospodarstwom domowym, których członek nabył węgiel na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2 000 zł  za tonę.

 

Wzór wniosku można pobrać tutaj.

===============

 

 

Informujemy, że od listopada zmieniły się zasady przyznawania dodatku węglowego.

 

KILKA GOSPODARSTW DOMOWYCH ZAMIESZKUJĄCYCH POD JEDNYM ADRESEM

 

Dotychczas w sytuacji gdy pod jednym adresem zamieszkiwało więcej gospodarstw domowych dodatek węglowy przysługiwał tylko jednemu gospodarstwu. Po zmianie przepisów ustawodawca dopuścił możliwość odstąpienia od tej zasady w następujących przypadkach:

- gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe,

- każde z tych gospodarstw domowych zamieszkuje w odrębnym lokalu,

- do 30 listopada 2022 r. nie ma możliwości ustalania odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach,

- każde z tych gospodarstw wykorzystuje oddzielne lub współdzielone źródło ogrzewania uprawniające do dodatku węglowego.

 

Ustalenia powyższych okoliczności dokonuje się w każdym przypadku w drodze wywiadu środowiskowego.

Przyznanie dodatku węglowego następuje się w drodze decyzji administracyjnej. 

 

 

DEKLARACJA ZŁOŻONA W CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

PO 11 SIERPNIA 2022 R.

Dotychczas dodatek węglowy przysługiwał, gdy główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r. Po zmianie przepisów ustawodawca dopuścił możliwość odstąpienia od tej zasady w sytuacji, kiedy na podstawie przeprowadzanego wywiadu środowiskowego zostanie ustalone, że źródłem ogrzewania  tego gospodarstwa jest źródło wskazane we wniosku o dodatek węglowy oraz że źródło to uprawnia do otrzymania dodatku węglowego, czyli będzie to kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego).

 

Ważne informacje.

Jeśli wniosek o dodatek węglowy został już rozpatrzony (wnioskodawca otrzymał decyzję odmowną lub informację o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania), to aby uprawnienie do dodatku zostało ustalone na podstawie aktualnych przepisów należy ponownie złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

Jeśli wniosek o dodatek węglowy został złożony, a nie został jeszcze rozpatrzony, to nie ma potrzeby składania kolejnego wniosku, albowiem wniosek ten będzie rozpatrywany na nowych zasadach.

Wnioski o dodatek węglowy można składać do 30 listopada 2022 r.

Wzór wniosku o dodatek węglowy można pobrać tutaj.

 

===============