Stowarzyszenie Rozwoju „PITAGORAS” realizuje projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2015 pt.: „Udostępnianie zasobów muzealnych osobom niesłyszącym”.
W ramach projektu na stronie internetowej www.glusitv.pl udostępnione zostaną cztery filmy w języku migowym przedstawiające wycieczki po wybranych przez osoby niesłyszące muzeach.

 http://glusitv.pl/2015/muzea-dla-nieslyszacych-pjm/

Pod powyższym linkiem dostępna jest ankieta, dzięki której osoby niesłyszące mogą wybrać muzea, w których nagrane zostaną kolejne filmy.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XII edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym - „OTWARTE DRZWI”. Zgodnie z regulaminem konkursu umieszczonym na stronie PFRON informujemy, że:

·         Do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie (prace zostały obronione na ocenę bardzo dobrą w okresie 24 miesięcy przed dniem ogłoszenia konkursu).

·         Prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.

·         Kategoria prac: 1) rehabilitacja  społeczna, 2) rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym, 3)rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

·         Termin składania prac upływa 29 lipca 2015 r.

·         Za najlepsze prace przewidziane są nagrody pieniężne. Po szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin Konkursu zapraszamy na stronę internetową PFRON:

http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/2776,Ogloszenie-XII-edycji-Ogolnopolskiego-Konkursu-OTWARTE-DRZWI.html

 

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach uprzejmie informuje, że Miasto Żory przystąpiło w 2015 roku do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Program ten jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest on skierowany do osób niepełnosprawnych, które w ramach jego pomocy mogą uzyskać wsparcie na szereg zadań. Tak jak w ubiegłym roku pilotażowy program "Aktywny samorząd" składa się z dwóch modułów.

Zaproszenie

Z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej –Dział Profilaktyki
i Opieki nad Dzieckiem w Żorach

serdecznie zaprasza dzieci z rodzin zastępczych z terenu Żor do udziału

w konkursie plastycznym

„Moje wakacyjne marzenie”.

 

 

Konkurs będzie rozstrzygany w 4 kategoriach wiekowych. Technika prac dowolna. Każdy uczestnik może zaprezentować jedną pracę. Podpisane prace (imię, nazwisko, wiek dziecka oraz klasa) prosimy o dostarczenie do dnia 19.06.2015r do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach pok. Nr 3 lub 4.

Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 03.07.2015r o godz. 14.00
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach os. Pawlikowskiego PU-13.
Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie zorganizowana wystawa wszystkich prac.

Drodzy Rodzice Zastępczy,
Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach VIII Metropolitalnego Święta Rodziny,
zabrzańska Fundacja Rozpalamy Nadzieję ma zaszczyt zaprosić Wasze Rodziny na Mszę
Świętą w intencji rodzin zastępczych i adopcyjnych. Msza odprawiona będzie w Bazylice na Jasnej
Górze w Częstochowie, przez księdza biskupa Antoniego Długosza w dniu 6 czerwca br. (sobota)
o godzinie 1400. Po Mszy św. biskup Antoni poprowadzi koncert z przybyłymi na mszę dziećmi.
Będąc podobnie jak Wy rodzicami zastępczymi wiemy, jak trudne
i odpowiedzialne to zadanie.

Urząd Miasta Żory informuje, że w związku z wejściem w życie zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.05.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych od 16 czerwca 2014 r. w Zespole Spraw Społecznych Urzędu Miasta Żory ul. Rynek 9 pokój nr 100 przyjmowane są wnioski w sprawie przyznania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Ponadto informujemy, że nadal obowiązuje żorska Karta Duża Rodzina, która stanowi niezależny dokument.

Wykaz instytucji honorujących zniżki w ramach ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny znajduje się na stronie https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny-firmy

Więcej informacji na temat Karty znajduje się na stronie: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/