Informacja dotycząca jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Od 1 stycznia 2017 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach można złożyć wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

 

Świadczenie przysługuje:

- matce lub ojcu dziecka,

- opiekunowi prawnemu,

- opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

 

Osoby te mogą wystąpić z wnioskiem o jednorazowe świadczenie, jeżeli są świadczeniobiorcami świadczeń opieki zdrowotnej lub osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji -w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860 i 1948).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach informuje że Stowarzyszenie "Ecce Homo" przystąpiło ponownie do realizacji pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2016. Z pomocy skorzysta 270 osób mieszkańców Żor. Naszym partnerem jest Caritas Archidiecezji Katowickiej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach kwalifikuje potrzebujące osoby i rodziny do udziału w programie.

 

Ogłoszenie CARITAS w sprawie pomocy żywnościowej (PDF)Informujemy że od dnia 01 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku ulegną zmianie godziny otwarcia Działu Świadczeń Rodzinnych:

 

Poniedziałek 7.30 -15.30
Wtorek 12.00-15.30
Środa 7.30 -15.30
Czwartek 12.00-15.30
Piątek 7.30 -15.30Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach swojej działalności uruchomił wypożyczalnię łóżek rehabilitacyjnych (pielęgnacyjnych). W ofercie wypożyczalni są dostępne łóżka rehabilitacyjne w wersji podstawowej  - LUNA BASIC II – dostosowane do opieki domowej, sterowane pilotem, z leżem czterosegmentowym, wyposażone w  barierki
i wysięgnik – bez materaca.

  Możliwość wypożyczenia łóżka rehabilitacyjnego będzie dużym wsparciem  dla rodzin i osób sprawujących opiekę nad osobami wymagającymi opieki długoterminowej i osobami starszymi. Odpowiednie łóżko pozwoli opiekunom na sprawowanie bezpiecznej opieki nad chorym, tym samym pozostawiając go nadal blisko rodziny.

Kto może korzystać z wypożyczalni:

Wypożyczalnia łóżek rehabilitacyjnych przeznaczona jest dla mieszkańców Żor, osób leżących, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

Warunki wypożyczenia:

Wypożyczenie  łóżka rehabilitacyjnego następuje na podstawie umowy użyczenia, nieodpłatnie, na okres 6 – miesięcy, (z możliwością przedłużenia okresu wypożyczenia
w  szczególnie uzasadnionych przypadkach), po przedstawieniu zaświadczenia lekarza potwierdzającego konieczność korzystania z łóżka rehabilitacyjnego oraz  po uiszczeniu  kaucji w wysokości 100,00 zł na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zabezpieczającej terminowy zwrot łóżka w stanie niepogorszonym.

Kontakt:

Wszelkie pytania oraz wnioski o wypożyczenie łóżka można  kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Ks. Przemysława 2,  tel. 32 4343713,  32 4342 412, w godzinach od 8.00 do 15.00,   e-mail: mops@ mops.zory.pl.  Odbiór łóżka nastąpi z pomieszczenia magazynowego na ul. Gwarków 5 (budynek Schroniska), po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Informacje i druki wniosków do programu Rodzina 500+ dostępne są na stronie.

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach informuje o dostępności nowych druków wniosków o dofinansowanie z PFRON w 2016 roku.

MOSIR Żory informuje o możliwości nieodpłatnego przekazania używanych mebli po częściowej likwidacji Hotelu na ul. Kłokocińskiej w Roju.

Ośrodek ma do przekazania wersalki, tapczany jednoosobowe, łóżka piętrowe, stoliki, fotele itp.

Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt z Ośrodkiem rekreacyjnym MOSIR  Żory ul. Kłokocińska 78a  tel./ fax: (32) 43 58 099.

Informujemy że od dnia 01 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku ulegną zmianie godziny otwarcia Działu Świadczeń Rodzinnych:


Poniedziałek 7.30 -15.30
Wtorek 12.00-15.30
Środa 7.30 -15.30
Czwartek 12.00-15.30
Piątek 7.30 -15.30