Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach

mgr Weronika Cębrzyna

tel. (32) 434-37-13

tel. (32) 434-24-12

Przyjmuje strony w poniedziałki w godzinach 1400 do 1530 w pokoju nr 4 (wejście przez pokój 5).

 

I  Z-ca Dyrektora

mgr Katarzyna Kosztyła-Hus

tel. (32) 43 42 412

Przyjmuje strony w pokoju nr 6.

 

 

 

II  Z-ca Dyrektora

mgr Mariola Wilczek

tel. (32) 435 78 40

Przyjmuje strony w Ośrodku Interwencji Kryzysowej ul. Boryńska 13 pokoju nr 12.

 

 

Główny Księgowy

mgr Edyta Wieczorek

tel. (32) 434-37-13 wew. 30

tel. (32) 434-24-12 wew. 30